Proč renovovat, nebo repasovat stará okna a dveře

Proč renovovat, nebo repasovat stará okna a dveře a případné problémy tímto spojené?

Na tyto otázky se zde pokusíme odpovědět.

V první řadě musíme pečlivě zvážit, zda chceme opravovat stará okna, nebo pořídit okna nová? V tomto směru je potřeba se zamyslet nad otázkou historie dřevěných prvků budovy.

Na straně jedné jsou dřevěné prvky, které již byly v minulosti z různých důvodů na objektu vyměněny, na straně druhé ale mohou být původní, tzv. historicky spjaté s budovou.

V případě již měněných prvků je nutné zvážit časovou a ekonomickou stránku. Zde Vás renovace sice vyjde levněji, ale bude ve většině případů pomalejší než výroba nového prvku. Navíc každé okenní křídlo má svůj rám a každé dveře své zárubně, a pokud se má renovovat je nejlepší společně. Důvodů „proč?“ se najde spousty. Tím hlavním je ale stejná barevnost použitého nátěru. I barvy mají svůj vývoj a různé šarže nemusí mít stejný odstín.

S renovováním okenních rámů, nebo dveřních zárubní ovšem souvisí také hluk od nástrojů, zápach z případného opalování, nebo nátěrů a prašnost z broušení v místě prací. Pokud si představíte to vše ve Vašem dokonalém příbytku, je potřeba se nad ústupky, které Vám tímto vzniknou, pořádně zamyslet. Firma, která Vám vymění stará okna za nová, tzv. rychle přijde a rychle zmizí. To my bohužel neumíme. Pokud Vás toto vše od renovování neodradilo tak to znamená, že jste připraveni. V tomto případě už jste pro renovaci prakticky rozhodnutí a nám to dělá radost. Musíte nám hned zavolat :))! Pokud Vás toto odradilo, vydejte se radši cestou nových prvků :(. 

Dostáváme se nyní k původním prvkům, které tzv. vyrostly s objektem. Tady není moc co vymýšlet. Buď jsou prvky tolik poškozené, že nezbývá než pořídit nové, nebo jsou sice výrazně zanedbané, mají zestárlé nátěry, téměř se rozpadají, ale jdou zachránit. To je většinou případ, kdy si nevíte rady a od toho jsme tady my, abychom doporučily případné možnosti renovace. Je nutné, než se rozhodnete pro výrobu nových prvků, Vás upozornit též na kvalitu materiálu. Od doby, kdy byli segmenty vyrobeny, uběhla pravděpodobně pěkná řádka let. Dřevo je tudíž řádně vyschlé, nevykroucené a tzv. v objektu zvyklé. Přesto, že Vám bude garantována výroba z naprosto suchého dřeva, tak to bohužel neznamená, že tomu tak vždy bude. Pak nastávají budoucí problémy s kroucením materiálu, netěsností, špatným zavíráním, atd.. Mnohdy je lepší původní okna a dveře i přes drobné netěsnosti zrenovovat a následně podle potřeby opatřit těsněním, než doufat že problém nová okna a dveře vyřeší. Nicméně toto je také do značné míry ovlivněno prostředím a materiálem ze kterého je stavba postavena. Zděné stavby mají vždy větší náchylnost k nasáknutí vlhkosti než dřevostavby. Se vším Vám ale ochotně poradíme při prohlídce objektu.

Dále zde máme úplně jiný případ a tím jsou historické budovy a stavby jako například kostely. Ty převážně spadají do kategorie chráněných památek pod správu památkového ústavu. Zde je nutné přizpůsobit se daným požadavkům a osvěžit si historii výroby. Zde by renovování, nebo repasování prvků mělo co nejvíce připomínat původní výrobu. V důsledku to znamená minimální využití elektrických nástrojů. Nejlépe používat dobové nástroje a materiály. Tyto práce patří k nejnáročnějším, ale ve výsledku nejkrásnějším. Při této práci se tak trochu stáváme součástí historie.